Om bloggen

Det har ikke manglet på profetier om utviklingen i boligprisene det siste året. «Alle» eier bolig. Derfor er interessen for verdiutviklingen på det som for mange av oss er vårt mest verdifulle formuesobjekt stort og det er lett å bli...
Les mer

Vi så nylig at boligprisene i Oslo falt. Hva er det som påvirker endringene i boligprisene? Gjennom hele fjoråret var den kraftige boligprisveksten et gjentakende tema når økonomer ble spurt om mulige farer for norsk økonomi. Og det med god...
Les mer

Selv om det ofte ikke virker slik i media, så er det faktisk av og til riktig med vanlig banksparing. Akkurat som én sko ikke passer alle, er heller ikke ett spareprodukt det eneste riktige. Opptil flere ganger det siste året har...
Les mer

Blir 2017 året der norsk økonomi snur til oppgang? – Arbeidsledigheten vil trolig gå ned og inntektene opp. Det siste året har den økonomiske utviklingen i Norge vært svak. Som en følge av oljeprisfallet har det blitt mindre sysselsetting og...
Les mer

Statsbudsjettet for 2017 er rett rundt hjørnet. Bør politikken bidra til å dempe arbeidsledigheten eller styrke omstillingen? I de fleste land er politikerne tvunget til å balansere løpende inntekter og utgifter. I Norge derimot har vi oljefondet, eller Statens pensjonsfond...
Les mer

  • Joakim Blix Prestmo

    Joakim Blix Prestmo
    • Jeg er BN Banks analytiker. Min oppgave er å sørge for at vi har relevante modeller og de riktige analysene. Jeg har studert samfunnsøkonomi ved NTNU og har lang erfaring som makroøkonom i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Jeg brenner for økonomifaget og har stor glede av å dele på mine kunnskaper og erfaringer. Det har derfor vært en glede å undervise økonomi ved både NTNU og Universitetet i Oslo og ikke minst være med på å skrive lærebok og læringsressurs i makroøkonomi.