Om bloggen

Fradrag du bør sjekke i skattemeldingen!

02.04.2017 av

tips-skattemelding-selvangivelse

“Skattemeldingen? Hva er det?” Tenker du kanskje nå. Det er bare den gode, gamle selvangivelsen som har fått et nytt navn! Her får du en oversikt over hvilke fradrag du bør se etter.

Den 4. april er skattemeldingen tilgjengelig elektronisk, det betyr at man kan logge seg inn på Skatteetaten sine nettsider og se hvordan årets oppgjør blir. Å bruke noen minutter på skattemeldingen kan spare deg for flere tusen kroner. Her er noen tips til hva du bør sjekke:

1. Rentefradrag

Du får igjen 25 % av det du har betalt i renter i 2016. Rentekostnader på lån fra banken er ferdig utfylt i selvangivelsen. Det er likevel lurt å sammenligne med opplysningene i årsoppgavene for å være sikker på at alt stemmer. Dersom du har privat lån, må du selv føre inn rentene du har betalt under samme post. For samboere med felles lån blir rentene kun påført den ene låntakeren. Dette kan man imidlertid fordele seg imellom. Les mer om rentefradrag hos Skattetaten.

2. Foreldrefradrag

Hvis du har barn under 12 år i barnehage, skolefritidsordning eller hos dagmamma, har du krav på foreldrefradrag. Dette skal være forhåndsutfylt i selvangivelsen, men se til at dette faktisk er gjort og at innrapporteringen er korrekt og samsvarer med bl.a. årsoppgaven fra barnehagen. Du får 25 000 kr for ett barn, og 15 000 kr i tillegg for hvert barn utover det første.
Les mer om foreldrefradrag hos Skattetaten.

3. Reisefradrag

Betaler du mer enn 22 000 kr i året for å reise til og fra jobb, har du krav på fradrag. Dette gjelder uavhengig av hvordan du kommer deg til jobb – også om du har firmabil, kjører kollektivt eller sitter på med andre. Les mer om reisefradrag hos Skatteetaten.

4. Pendlerfradrag

For å klassifiseres som pendler, må man tilfredsstille enkelte vilkår satt av Skatteetaten. Dersom du oppfyller disse har du krav på fradrag for utgifter til kost og opphold, samt utgifter i forbindelse med reiser til og fra pendlerboligen. Les mer om pendlerfradrag hos Skatteetaten.

5. Fagforeningsfradrag

Du kan trekke fra inntil 3850 kr for betalt fagforeningskontingent.
Les mer om fagforeningsfradrag hos Skatteetaten.

6. Skatt på utleie

Hvis du leier ut mer enn 50 % av boligen din, og inntektene overstiger 20 000 kr, må du skatte av inntektene. Merk imidlertid at du får fradrag for kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og andre kostnader knyttet til utleieenheten. Les mer om skatt på utleie her, og  fradrag for kostnader ved utleie her.

Og du, husk at Skattemeldingen må endres og leveres før 30.april.  I 2017 faller 30.april på en helgedag, noe som ifølge Skatteforvaltningsloven betyr at det ikke regnes som for sent dersom du leverer 2. mai. Les mer om dette i denne saken fra Skattebetalerforeningen.

Lykke til!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,
  • Silje Havdal

    Silje Havdal
    • Jeg er BN Banks forbrukerøkonom og teamleder for kundesenteret. Jeg brenner for å hjelpe andre til å få en bedre hverdagsøkonomi, og ønsker å formidle at bank både kan være gøy og enkelt! I tillegg er jeg svært opptatt av å yte god service til våre kunder. Det morsomste vi vet er å få gode tilbakemeldinger og oppleve at vi har fornøyde kunder. Er du fornøyd, er vi fornøyd!